کسب و کار دیجیتال

فراتر از مرزها

درباره GDSP

پلتفرم سرویسهای دیجیتال جهانی، زیرساختی برای ارائه خدمات بین المللی دیجیتال است که با اتصال به اپراتورهای کشورهای مختلف، مرزهای جغرافیایی را تغییر می دهد و انتشار محتوا و اپلیکیشن ها را تسهیل می کند.
مبین وان به عنوان موسس این پلتفرم ارزشمند، با ارتباط گسترده در سطح جهان، پیشرو در  صادرات سرویس های دیجیتال در اکوسیستم خدمات ارزش افزوده و سایر روش های پرداخت بین المللی خواهد بود، که منجر به  تسهیل  روند های صادرات و واردات سرویس های دیجیتال خواهد شد.

gdsp coverage