صورتحساب حامل (یا صورتحساب مستقیم اپراتور) یک روش پرداخت تلفن همراه است که صورتحسابها را از طرف فروشندگان ثالث محصولات دیجیتالی خریداری می کند. مبین وان به عنوان اولین شرکت در ایران می تواند با اپراتورهای دیگر کشور متصل شود و می توان آن را برای بازی ها، VOD، google play و هر برنامه دیگری که نیاز به خرید در برنامه دارد مورد استفاده قرار داد.