GDSP

_

پلتفرم سرویس های دیجیتال آنلاین

GDSP یک زیرساخت برای ارائه امکانات پرداخت و سایر خدمات مورد نیاز است که ارائه دهندگان محتوا را قادر می سازد خدمات خود را فراتر از مرزها گسترش دهند و کسب و کار خود را با موفقیت توسعه دهند.

پرداخت از طریق اپراتور

فضای ذخیره سازی ابری

توزیع بین المللی

شبکه تحویل محتوا

تجارت محتوا

دروازه پرداخت اینترنتی

+350اپراتور مخابراتی
+120کشورهای تحت پوشش
+ میلیارد نفر3مشتریان بالقوه
+100تامین کنندگان محتوا

آخرین خبرها

_

اگر شما هم می خواهید یک کسب و کار بین المللی ایجاد کنید

_

تماس با ما